SAIDINA UTHMAN BIN AFFAN : TOKOH KORPORAT YANG DERMAWAN

Posted by zulkarnain Sunday, December 6, 2009Latar Belakang :

- Nama    : ‘Uthman b. ‘Affan.
- Gelaran : Zu Nurain (yang mengahwini 2 orang puteri Rasulullah - Umi Kalthum dan          
                    Zainab)
- Suku      : Quraysh Makkah.
- Puak      : Bani Umayyah
- Datuk    : Abu al-‘As b. Umayyah, bangsawan Quraysh.
- Menerima Islam daripada Abu Bakr al-Siddiq (r.a.).
- Berhijrah dua kali ke Habashah dan juga ke Yathrib (Madinah).
dilantik menjadi khalifah yang ketiga pada tahun ke 23 Hijrah bersamaan 644 Masihi.
beliau wafat pada 18 Zulhijjah tahun ke 35 Hijrah.
beliau dibunuh oleh pemberontak.

Sifat-sifat peribadi:

(a)    beliau seorang yang taat kepada Allah SWT dan rasul;
(b)   seorang yang pemalu dan lemah lembut;
(c)    seorang yang zuhud dan dermawan.

Bukti sifat dermawan Saidina Uthman:

(a)    menafkahkan hartanya sebanyak 300 ekor unta dan 10 ribu dinar untuk kegunaan tentera Islam           dalam Perang Tabuk.
(b)   memerdekakan hamba pada setiap hari Jumaat;
(c)    membeli sebidang tanah untuk membesarkan Masjid Nabawi.

Faktor semangat jihad Saidina Uthman:

(a)    keimanan yang teguh terhadap Allah SWT.
(b)   beliau sangat sayang dan cintakan Islam;
(c)    mempunyai harta kekayaan yang melimpah ruah;
(d)   minat yang tinggi untuk berdakwah kepada orang Islam dan bukan Islam.

Sumbangan Saidina Uthman dalam bidang :

Politik:

(a)    menjadi utusan Rasulullah SAW dalam Perjanjian Hudaibiyah;
(b)   menubuhkan angkatan tentera laut untuk mengawasi perairan negara.

Ekonomi:

(a)    menyumbangkan harta yang banyak untuk perkembangan Islam;
(b)   mempertingkatkan ekonomi rakyat.

Sosial:

(a)    memperkenalkan sistem protokol dalam urusan kerajaan;
(b)   berjaya mewujudkan masyarakat yang harmoni hasil sifat beliau yang lemah lembut.

Dakwah:

(a)    membuka kawasan-kawasan baru untuk mengembangkan dakwah Islam;
(b)   mengumpul dan membukukan al-Quran yang melahirkan naskah al-Quran yang      
        dikenali sebagai  Mashaf Usmani.KHALIFAH UTHMAN B. AFFAN, KHULAFA' AR-RASYIDIN KE TIGA DAN FITNAH AL-QUBRA

PERLANTIKAN SEBAGAI KHALIFAH

Sebelum kewafatan ‘Umar (r.a.), beliau tidak menetapkan penggantinya. Beliau menyerahkan isu perlantikan Khalifah kepada Majlis Shura (MS). MS terdiri daripada 6orang Sahabat Kanan yang dijamin masuk syurga, iaitu:


1. ‘Uthman b. ‘Affan (r.a.)
2. ‘Ali b. Abi Talib (r.a.)
3. Talhah b. ‘Ubayd Allah (r.a.) ~ TU
4. al-Zubayr b. al-‘Awwam (r.a.) ~ ZA
5. ‘Abd al-Rahman b. ‘Awf (r.a.) ~ ARA
6. Sa’d b. Abi Waqqas (r.a.) ~ SAW
7. ‘Abd Allah b. Umar (r.a.)

Umar mencadang MS agar memilih seorang daripada mereka sebagai Khhalifah dan keputusan mesti mencapai dalam masa 3 hari selepas tarikh kewafatan beliau. Selepas kewafatan Umar r.a proses pemilihan Khalifah diketuai oleh Abd Rahman B. Auf. Maka pemilihan telah dibuat dan didapati Uthman dan Ali menerima undian majoriti. Uthman b. Affan lebih bersedia berbanding dengan Ali B. Abi Talib untuk menyambung polisi pemerintahan sebelum ini. Seterusnya Uthman B. Affan dilantik sebagai Khalifah yang ke-3 pada Zulhijjah (23H) dan perlantikan beliau turut menerima persetujuan Ali r.a.


FITNAH TERHADAP UTHMAN R.A


1. Uthman mengabaikan hudud.

Isu ini tercetus setelah ‘Ubayd Allah membunuh tiga orang yang terlibat dengan pembunuhan ‘Umar; lelaki Nasrani, Jufaynah & Harmuzan. ‘Uthman jatuhkan qisas terhadap ‘Ubayd Allah tapi waris memaafkan si pembunuh tersebut. Malah turut dilaksanakan peruntukan membayar diyat. Sumber dari al-Tabari dan Ibn al-‘Arabi.

2. Uthman tidak menyertai Perang Uhud, Badr dan Bay’at al-Ridwan.


Kata Ibn ‘Umar (riwayat al-Bukhari):
“Adapun ia telah lari pada hari perang Uhud, Allah telah maaf dan ampunkannya, adapun ia hilang pada hari perang Badr, kerana ia sedang menjaga puteri Nabi (isternya), iaitu Ruqayyah. Ketiadaan beliau dalam Bay’t al-Ridwan kerana beliau telah bertolak ke Makkah lebih awal”.


3. Uthman bersikap cuai hingga cincin Nabi hilang.

- Cincin cop mohor Nabi yang diwarisi semenjak Abu Bakar dan ‘Umar.
- Cincin ini hilang ketika ‘Uthman turut serta dalam proses menggali perigi sebagai sember        
air Madinah.
- Cincing hilang dengan sahaja tidak menunjukkan beliau cuai.
- Jika cuai, Nabi tidak akan serah dua anaknya menjadi isteri ‘Uthman.
TUGASAN

1) Nyatakan latarbelakang Saidina Uthman al-Affan secara ringkas.

2) Senaraikan 3 sifat peribadi beliau.

3) Terangkan 3 bukti yang menunjukkan sifat dermawan beliau.

4) Berdasarkan pelajaran di atas, bagaimanakah sifat peribadi Saidina    
     Uthman dapat diaplikasikan oleh usahawan masa kini?


0 comments

Post a Comment

.:: AHLAN WASAHLAN ::.

My photo
Terima kasih kerana melawat ke laman ini. Diharap ilmu ini dapat dikongsi bersama. Segala komen anda dialu-alukan.Jazakallahu khairan kathira. Untuk mendapatkan paparan yang lebih menarik, anda disaran menggunakan MOZILLA FIREFOX

.:: TAZKIRAH ::.

.:: MASA AMAT BEHARGA ::.

.:: ASMA' AL-HUSNA ::.

.:: AL-QURAN DIGITAL ::.

.:: RADIO ONLINE ::.

KOMENTAR