KHALIFAH ABU BAKAR AS-SIDDIQ KHALIFAH PERTAMA

Posted by zulkarnain Monday, December 7, 2009PENDEKATAN ABU BAKAR AS-SIDDIQ KETIKA MENGATASI ISU GERAKAN AL-RIDDAH


Khalifah Abu Bakar as-Shiddiq r.a

Khalifah Pertama, Teman Setia Yang Banyak Berkorban

Muhammad SAW wafat tanpa meninggalkan pesan siapa yang harus menggantikannya
sebagai pemimpin umat.. Beberapa kerabat Rasul berpendapat bahwa Ali bin Abu
Thalib - misan dan menantu yang dipelihara Muhammad SAW sejak kecil - yang paling
berhak. Namun sebagian kaum Anshar, warga asli Madinah, berkumpul di Balai
Pertemuan (Saqifa) Bani Saudah. Mereka hendak mengangkat Saad bin Ubadah
sebagai pemimpin umat.

Ketegangan terjadi, Abu Bakar, Umar dan Abu Ubaidah datang untuk mengingatkan
mereka. Perdebatan terjadi, sampai dua tokoh Muhajirin dan Anshar - Abu Ubaidah dan
Basyir anak Saad - membaiat Abu Bakar. Umar menyusul membaiat. Demikian pula
yang lainnya. Pertikaian selesai. Selasa malam menjelang salat Isya - setelah
Muhammmad SAW dimakamkan - Abu Bakar naik ke mimbar di masjid Nabawi. Ia
mengucapkan pidato pertamanya sebagai khalifah. Pidato yang ringkas dan dan
berkesan di kalangan umat. Itu terjadi pada Juni 632, atau 11 Hijriah.

Abu Bakar adalah orang pertama di luar kerabat Rasul yang memeluk Islam. Ia dikenal
sebagai orang yang selalu membenarkan ucapan Muhammad SAW. Ketika orang-orang
menghujat Muhammad SAW karena mengatakan baru mengalami Isra' Mi'raj, Abu
Bakar menyatakan keyakinannya terhadap peristiwa itu. Ia menyiapkan perjalanan serta
menemani Muhammad Saw saat hijrah ke Madinah. Ia juga menikahkan putrinya,
Aisyah, dengan Rasul.

Namun tak bererti kepemimpinan Abu Bakar mulus. Wafatnya Muhammad SAW
menimbulkan pembelotan besar-besaran dari berbagai kabilah yang baru masuk Islam.
Mereka tidak lagi patuh pada pemerintahan di Madinah. Beberapa orang malah
menyatakan diri sebagai Nabi. Aswad Al-Insa di Yaman yang menyatakan diri sebagai
Nabi dan membolehkan orang tidak solat dan berzina, telah dibunuh oleh orang
dekatnya saat Rasulullah sakit. Sekarang ada Tulaihah dan Musailamah yang berbuat
serupa.

Di Madinah pun, Abu Bakar berselisih pendapat dengan Fatimah, putri Muhammad
SAW, mengenai cara pengelolaan wang negara. Keluarga Rasul - termasuk Ali bin Abu
Thalib - baru mengakui kepemimpinan Abu Bakar enam bulan kemudian, setelah
Fatimah wafat. Tugas pertama yang dilakukan Abu Bakar adalah melaksanakan amanat Rasul:
memberangkatkan pasukan Usamah bin Zaid ke arah Palestin dan Syam. Ia sendiri -
dalam usia 61 tahun - kemudian memimpin tentara menggempur Tulaiha. Operasi
militernya sukses. Setelah itu, Abu Bakar membentuk 11 regu untuk menaklukkan
kabilah-kabilah yang menolak membayar zakat. Yakni dari Tihama di Laut Merah,
Hadramaut di ujung Lautan Hindia, sampai ke Oman, Bahrain, Yamama hingga Kuwait
di Teluk Persia.

Pertempuran paling sengit terjadi melawan pasukan Musailamah yang memiliki 40 ribu
pasukan. Tentara dari Madinah sempat hancur. Berkat kecerdikan panglima Khalid bin
Walid, mereka memukul balik lawan. Seorang tentara Khalid, Al-Barra, berhasil
melompati benteng Al-Hadikat dan membuka pintu dari dari dalam. Musailamah tewas.
Pasukan Khalid kemudian bergerak ke Utara, menuju lembah Iraq yang saat itu dikuasai
kerajaan besar Persia. Pada 8 Hijriah, Raja Persia Kisra merobek-robek surat yang
dikirimkan Muhammad SAW. Rasul lalu menyebut Allah akan merobek-robek kerajaan
Persia pula. Saat itu tiba melalui tangan Khalid bin Walid yang hanya membawa sedikit
pasukan. Dalam perang di Allais tercatat 70 ribu orang tewas. Setelah itu Kerajaan Hira
pun ditaklukkan. Jadilah seluruh wilayah Iraq sekarang masuk dalam wilayah
kekhalifahan Abu Bakar.

Setelah itu, Khalifah Abu Bakar mengirim 24.000 pasukan ke arah Syria, di bawah
komando empat panglima perang. Mereka bersiap menghadapi 240.000 pasukan
Romawi - kekuatan terbesar di dunia pada masa itu - yang diperintah Heraklius. Abu
Bakar menetapkan Yarmuk sebagai pangkalan mereka. Ia juga memerintahkan Khalid
bin Walid - yang berada di wilayah Iraq - untuk pergi ke Yarmuk dan menjadi Panglima
Besar di situ. Sebanyak 9000 pasukan dibawanya.

Abu Bakar mencatat banyak kemenangan. Di jazirah Arab, ia telah berhasil menyatukan
kembali umat Islam yang pecah setelah Rasul wafat. Di masanya pula, Islam mula
menyebar ke luar jazirah Arab. Meskipun demikian, ia tetap dikenal sebagai seorang
yang sederhana. Ia hidup sebagaimana rakyat. Tetap pergi sendiri ke pasar untuk
berbelanja, serta tetap menjadi imam solat di masjid Nabawi.

Selama dua tahun tiga bulan memimpin umat, ia hanya mengeluarkan 8.000 dirham
wang negara untuk kepentingan keluarganya. Jumlah yang sangat sedikit untuk ukuran
waktu itu sekalipun. Ia juga memerintahkan pengumpulan catatan ayat-ayat Quran dari
para sekretaris Rasul. Catatan-catatan itu dikumpulkan di rumah Hafshah, putri Umar.
Abu Bakar meninggal dalam usia yang hampir sama dengan Rasul, 63 tahun.

Apa Itu Al-Riddah?


- Asal dari Bahasa Arab:- Radda, yaruddu, raddan wa riddatan.- Disebut sebanyak 58 kali dlm al-Qur’an.- Makna: tolak, jawab, tepis, nafi.
Istilah:* Keluar daripada agama Islam, atau meninggalkan kepercayaan Islam dengan melakukan sesuatu yang menafikan ‘keislaman’, sama ada secara zahir atau batin, baik secara positif atau negatif.

- Mempunyai unsur kembali kepada syirik (al-shirk) dan penyembahan berhala.- Riddah berlaku bukan semata-mata kerana hendak tinggalkan Islam.- Riddah lebih merupakan gerakan ‘reaksionir’ menentang kekuasaan Islam yang berpusat di Madinah.- Penentangan oleh sebahagian kecil suku Arab di Sem. Tanah Arab (STA).- Ini kerana mereka tidak pernah tunduk kepada satu kuasa pusat di Madinah.- Zaman Rasulullah: bukan semua STA tunduk pada kuasa Islam.1) Beberapa daerah menunjukkan ‘keresahan’ terhadap kuasa pusat Madinah:2) Yaman: pemberontakan al-Aswad al-‘Ansi.3) al-Yamamah: pemberontakan suku Hanifah (Musaylimah al-Kadhdhab).4) Berdekatan Madinah: Suku Asad (Tulayhah) & suku Ghatafan (‘Uyaynah).5) al-Bahrayn6) ‘Uman7) Sempadan Syria.

Muncul huru-hara di Semenanjung Tanah Arab oleh suku-suku Arab. Beberapa suku Arab berkumpul dekat dengan Madinah. Mereka hantar utusan kepada Abu Bakr untuk dikecualikan daripada membayar zakat, tapi masih mahu tunaikan solat. Bagi mereka, zakat itu penghinaan. Ada sahabat yang nasihat Abu Bakr agar tunaikan permintaan mereka. Abu Bakr tolak dengan tegas kerana ia menyalahi amalan Nabi. Madinah diancam dengan serangan suku-suku tersebut.
Di Yaman pula, huru-hara timbul bila Qays (Arab) telah usir Fayruz (Parsi) dengan bantuan al-Aswad. Qays terima sokongan suku Kindah (Hadramawt) dan al-Ash’ath.
Di al-Yamamah, kududukan Musaylimah al-Kadhdhab semakin kuat dan padu Dan mendapat sokongan suku Tamim dan peroleh sokongan dari Sajah (nabi wanita).
Di al-Bahrayn & ‘Uman, Muncul pergolakan dgn menghalau wakil-wakil Madinah kerana rasa tidak puas hati dan tidak senang dengan kehadiran mereka.

Tindakan Abu Bakar

Kuasa Islam Madinah tidak mempunyai standing army yang mantap. Satu tombokan tentera diketuai oleh Usamah b. Zayd dihantar ke sempadan Syria untuk kembalikan kestabilan.

* Tindakan Pertama - Abu Bakar menulis surat dan menghantar utusan supaya menentang penderhakaan yang meletus di daerah masing-masing. Bila Usamah pulang, AB mula ambil tindakan tegas.

* Tindakan Kedua - Abu Bakar menghantar tentera untuk menentang gerakan penderhakaan yang cuba menyaingi dan mengancam kedudukan kuasa pusat di Madinah. Dilakukan secara berperingkat, iaitu 11 pasukan ketenteraan memandangkan Madinah menghadapi masalah sumber tenaga manusia. 11 pasukan ini dibahagikan kepada 3 kumpulan yang besar, iaitu:1) Pasukan Khalid b. al-Walid.2) Pasukan ‘Ikrimah b. Abi Jahl & Pasukan Shurahbil b. Hasanah.3) Pasukan al-Muhajir b. Umayyah.

1. Pasukan Khalid - Menentang Tulayhah dan ‘Uyaynah. Tulayhah: melarikan diri ke Syria dan kembali memeluk Islam. ‘Uyaynah: ditawan & dibebaskan oleh AB, tidak pernah terima Islam.

2. Pasukan ‘Ikrimah & Shurahbil - Kedua-dua pasukan ini kalah teruk ketika menentang Musaylimah dan suku Hanifah. Tentera Khalid memberi bantuan, orang Islam pun menang.Mengalami kerugian yang besar. Ramai Sahabat kanan Rasulullah gugur syahid. Musaylimah & sebahagian besar penyokongnya turut terbunuh. Kemenangan berlaku pada akhir tahun ke-11H atau awal ke-12H. Kesan daripada kematian jumlah yang begitu besar di kalangan para Sahabat (r.a.), Abu Bakr mengarahkan agar al-Qur’an di kumpulkan. Dan akhirnya Abu bakar berjaya mengatasi golongan al-Riddah ini.

3. Pasukan al-MuhajirDihantar ke Yaman.Tahun ke-12H, kemenangan dicapai tanpa banyak pertempuran. Turut dibantu oleh suku-suku Arab yang setia dengan Madinah. Qays ditawan, dihantar ke Madinah, lalu dibebaskan. Al-Ash’ath di Hadramawt, turut ditewaskan, ditawan, dihantar ke Madinah dan dibebaskan. Malah, beliau berkahwin dengan Umm Farwah, adik Abu Bakr sendiri.

0 comments

Post a Comment

.:: AHLAN WASAHLAN ::.

My photo
Terima kasih kerana melawat ke laman ini. Diharap ilmu ini dapat dikongsi bersama. Segala komen anda dialu-alukan.Jazakallahu khairan kathira. Untuk mendapatkan paparan yang lebih menarik, anda disaran menggunakan MOZILLA FIREFOX

.:: TAZKIRAH ::.

.:: MASA AMAT BEHARGA ::.

.:: ASMA' AL-HUSNA ::.

.:: AL-QURAN DIGITAL ::.

.:: RADIO ONLINE ::.

KOMENTAR